https://www.traditionrolex.com/15
https://www.traditionrolex.com/15
ARIMEX: Profil

Profil spoločnosti

Spoločnosť Arimex Bratislava spol. s r. o. je slovenská súkromná spoločnosť, ktorá zahájila svoju činnosť v roku 1992. V roku 1993 bola založená spoločnosť Arimex Trade s. r. o. v ČR, s ktorou je personálne prepojená.

Predmetom podnikania spoločnosti je nákup a predaj poľnohospodárskej rastlinnej výroby a vedľajších produktov pri ich priemyselnom spracovaní.

Spoločnosť sa postupne preorientovala z čisto nákupných a predajných aktivít na investovanie do poľnohospodárskej produkcie. Postupne bol vybudovaný komplexný projekt poskytovania vstupov na založenie úrody vybraným pestovateľom a obchodným partnerom, dodávok osív, chemikálií a hnojív.

Spoločnosť podniká predovšetkým v oblasti zahraničného obchodu s orientáciou na európsky trh. Hlavnými vývoznými komoditami sú olejniny, obilie, strukoviny, kukurica, kŕmne šroty a ďalšie vedľajšie priemyselné produkty.

V dovoze prevažuje dovoz sójových šrotov, kde spoločnosť zaujíma významné postavenie na slovenskom trhu.
V rámci svojej zahranično obchodnej činnosti spoločnosť úzko spolupracuje s renomovanými zahraničnými spoločnosťami a prostredníctvom medzinárodných komoditných búrz je etablovaná na zahraničných trhoch s poľnohospodárskymi komoditami.

Spoločnosť je od roku 2001 aktívnym členom Zväzu výrobcov kŕmnych zmesí a obchodných spoločnosti.

Významné postavenie spoločnosti na trhu s poľnohospodárskymi komoditami na Slovensku a v Európe kladie náročné požiadavky na rozvoj kvality práce a zdravotnú nezávadnosť obchodovaných komodít.

Spoločnosť môže s hrdosťou konštatovať, že všetky náročné požiadavky kladené na kvalitu práce, jej presnosť, popisnosť a zaručenie zdravotnej nezávadnosti obchodných komodít splnila a obdržala v roku 2003 certifikát podľa ISO 9001:2000 a certifikát kontroly kvality QC.

Spoločnosť Arimex Bratislava spol. s r. o. od svojho založenia v roku 1992 ako i spoločnosť Arimex Trade s. r. o. v roku 1993 v ČR má trvalé a stabilné postavenie na slovenskom a českom poľnohospodárskom trhu.

Obchodujeme s komoditami:

Na krmné účely:
 • pšenica, jačmeň, raž, triticale, ovos, kukurica, hrach, glycerín
 • komponenty do kŕmnych zmesí: pšeničné otruby, kukuričné a pšeničnej výpalky, sój., sln., rep. šroty, cukrovarnícke rezky, proso
Na potravinárske účely:
 • pšenica, raž, jačmeň sladovnícky, mak
Olejniny:
 • repka
 • slnečnica čierna, vysokoolejná, prúžkovaná
 • sójové bôby
 • mak
Hnojivá:
 • draselná soľ, močovina, DAM, liadok, Amofos, DAP, NPK

Organizácia spoločnosti

Pobočky

Bratislava Bánovce nad Bebravou Sečovce Praha Domažlice Brno

Obchodníci v teréne

Nitra Dunajská Streda České Budějovice Pardubice Boskovice Veselí nad Moravou Olomouc

Pozberová linka / firmy

Agrosilo (Šelpice) Poběžovice NISAP (Hrádek nad Nisou) Agro Javorna (Čistá) Arimex Agroslužby (Liboš)
 • Pobočky
 • Obchodníci v teréne
 • Pozberová linka / firmy
https://www.traditionrolex.com/15