https://www.traditionrolex.com/15
https://www.traditionrolex.com/15
ARIMEX: Kontakt
Arimex Bratislava spol. s r. o.
Vajnorská 100/A
831 04 Bratislava

+421 2 5477 4982
arimex@arimex.sk

Bratislava

Arimex Bratislava spol. s r. o.
Vajnorská 100/A
831 04 Bratislava

IČO: 31325076
DIČ: SK2020335581

Telefón: +421 2 5477 4982
Fax: +421 2 5477 4994
Mobil: +421 903 706 145
E-mail: arimex@arimex.sk

 Všetky kontakty

Bánovce nad Bebravou

Arimex Bratislava spol. s r. o.
Trenčianska cesta 52
957 01 Bánovce nad Bebravou

IČO: 31325076
DIČ: SK2020335581

Telefón: +421 38 760 1383
Fax: +421 38 760 1383
E-mail: dsimonides@arimex.sk

 Všetky kontakty

Michalovce

Arimex Bratislava spol. s r. o.
Masarykova 84/A
071 01 Michalovce

IČO: 31325076
DIČ: SK2020335581

Telefón: +421 56 6684 298
Fax: +421 56 6684 298
Mobil: +421 911 706 546
E-mail: mkerekesova@arimex.sk

 Marianna Kerekešová

Domažlice

Arimex Trade s. r. o.
Prokopa Velikého 572
344 01 Domažlice

IČO: 47717807
DIČ: CZ47717807

Telefón: +420 379 776 061
Fax: +420 379 778 237
E-mail: jglajch@arimex.sk

 Všetky kontakty

Brno

Arimex Trade s.r.o.
Londýnské náměstí 4
639 00 Brno

IČO: 47717807
DIČ: CZ47717807

Mobil: +420 601 102 627
E-mail: dskoloudik@arimex.sk

 David Školoudík

Praha

Arimex Trade s. r. o.
Opletalova 4
110 00 Praha

IČO: 47717807
DIČ: CZ47717807

Telefón: +420 242 444 531
Fax: +420 727 845 309
E-mail: mmatousek@arimex.sk

 Všetky kontakty
https://www.traditionrolex.com/15