Spôsob ako si uplatniť práva dotknutej osoby

Dotknutá osoba môže uplatniť svoje práva podaním žiadosti:

  • E-mailom na adresu: arimex@arimex.sk
  • Písomne na adresu: Arimex Bratislava spol. s r.o., Vajnorská 100/A, 831 04 Bratislava
  • Vzor žiadosti dotknutej osoby nájdete tu.