Práva dotknutej osoby

Práva dotknutej osoby:

  • máte právo súhlas so spracúvaním osobných údajov daný spoločnosti Arimex Bratislava spol. s r.o. kedykoľvek odvolať
  • máte právo požadovať od spoločnosti Arimex Bratislava spol. s r.o. prístup k Vašim osobným údajom
  • máte právo na opravu Vašich osobných údajov spracúvaných spoločnosťou Arimex Bratislava spol. s r.o.
  • máte právo na vymazanie Vašich osobných údajov spracúvaných spoločnosťou Arimex Bratislava spol. s r.o.
  • máte právo na obmedzenie spracúvania Vašich osobných údajov spoločnosťou Arimex Bratislava spol. s r.o.
  • máte právo namietať spracúvanie Vašich osobných údajov spoločnosťou Arimex Bratislava spol. s r.o.
  • máte právo na prenosnosť osobných údajov,
  • máte právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov, účelom ktorého je zistiť, či došlo k porušeniu práv fyzických osôb pri spracúvaní ich osobných údajov alebo došlo k porušeniu právnych predpisov v oblasti ochrany osobných údajov.