ARIMEX Bratislava spol. s r.o. / TitulkaPartner pre Vaše polia

Dopyt a ponuka kotácií

Naposledy aktualizované 21. 02. 2017
D - dopyt P - ponuka


Komodity D. P. Cena Množstvo Termín Parita
Repka olejná D 391,- Eur 500 t 7/2017 FCA zsk
Jačmeň kŕmny D 120,- Eur 300 t 3/2017 FCA zsk
Kukurica kŕmna D 130,- Eur 500 t 4/2017 FCA zsk
Kukurica kŕmna D 117,- Eur 500 t 4/2017 FCA vsk
Pšenica kŕmna D 126,- Eur 1000 t 3/2017 FCA zsk
Pšenica potravinárska 13% NL D 135,- Eur 500 t 3/2017 FCA zsk
Repka olejná D 410,- Eur 500 t 3/2017 FCA zsk
Repka olejná D 407,- Eur 500 t 3/2017 FCA vsk
Slnečnica čierna D 350,- Eur 500 t 3/2017 FCA zsk
Slnečnica čierna D 340,- Eur 500 t 3/2017 FCA vsk
Repkový šrot P 235,- Eur 100 t 3/2017 CPT zsk
Slnečnicový šrot P 205,- Eur 100 t 3/2017 FCA zsk