ARIMEX Bratislava spol. s r.o. / TitulkaPartner pre Vaše polia

Dopyt a ponuka kotácií

Naposledy aktualizované 12. 01. 2017
D - dopyt P - ponuka


Komodity D. P. Cena Množstvo Termín Parita
Repka olejná D 370,- Eur 500 t 7/2017 FCA zsk
Jačmeň kŕmny D 112,- Eur 300 t 2/2017 FCA zsk
Kukurica kŕmna D 124,- Eur 500 t 2/2017 FCA zsk
Kukurica kŕmna D 110,- Eur 500 t 2/2017 FCA vsk
Pšenica kŕmna D 117,- Eur 1000 t 2/2017 FCA zsk
Pšenica potravinárska 13% NL D 123,- Eur 500 t 2/2017 FCA zsk
Repka olejná D 395,- Eur 500 t 2/2017 FCA zsk
Repka olejná D 393,- Eur 500 t 2/2017 FCA vsk
Slnečnica čierna D 340,- Eur 500 t 2/2017 FCA zsk
Slnečnica čierna D 324,- Eur 500 t 2/2017 FCA vsk
Repkový šrot P 209,- Eur 100 t 2/2017 CPT zsk
Slnečnicový šrot P 200,- Eur 100 t 2/2017 FCA zsk