Partner pre Vaše polia

Komodity Dopyt Ponuka Cena Množstvo Termín Parita
Slnečnica čierna     305 € 500 t 9/2017 FCA zsk
Slnečnicový šrot     202 € 100 t 5/2017 FCA zsk
Repkový šrot     238 € 100 t 5/2017 CPT zsk
Slnečnica čierna     312 € 500 t 5/2017 FCA vsk
Slnečnica čierna     318 € 500 t 5/2017 FCA zsk
Repka olejná     385 € 500 t 5/2017 FCA vsk
Repka olejná     390 € 500 t 5/2017 FCA zsk
Pšenica potravinárska 13% NL     140 € 500 t 5/2017 FCA zsk
Pšenica kŕmna     133 € 1000 t 5/2017 FCA zsk
Kukurica kŕmna     123 € 500 t 5/2017 FCA vsk
Kukurica kŕmna     138 € 500 t 5/2017 FCA zsk
Jačmeň kŕmny     122 € 300 t 5/2017 FCA zsk
Repka olejná     367 € 500 t 7/2017 FCA zsk

Repkové semeno - Máj 2017

Deň Cena
3. Pondelok 396,75 €
4. Utorok 398.00 €
5. Streda 403,50 €
6. Štvrtok 401,50 €
7. Piatok 399,25 €
10. Pondelok 395,25 €
11. Utorok 395,25 €
18. Utorok 396,50 €
19. Streda 395,25 €
20. Štvrtok 397,75 €
21. Piatok 398,25 €
24. Pondelok 399,25 €
25. Utorok 397,50 €
26. Streda 401,00 €
27. Štvrtok 400,5 €

Repkový šrot Straubing - Jún 2017

Deň Cena
3. Pondelok 233,00 €
4. Utorok 233,00 €
5. Streda 229,00 €
6. Štvrtok 230,00 €
7. Piatok 230,00 €
10. Pondelok 230,00 €
11. Utorok 230,00 €
12. Streda 230,00 €
13. Štvrtok 233,00 €
18. Utorok 231,00 €
19. Streda 230,00 €
20. Štvrtok 230,00 €
21. Piatok 230,00 €
24. Pondelok 230,00 €
25. Utorok 230,00 €

Sójový šrot - Máj 2017

Deň Denná zmena Celková zmena
3. Pondelok -0.80 USD -0.8 USD
4. Utorok 0,50 USD -0.8 USD
5. Streda 1,70 USD 0.2 USD
6. Štvrtok -1,10 USD -0.8 USD
7. Piatok -1,30 USD -1.8 USD
10. Pondelok 1,70 USD -0.8 USD
11. Utorok 0,20 USD -0.8 USD
12. Streda 3,40 USD 2.2 USD
13. Štvrtok 4,80 USD 6.2 USD
17. Pondelok -4.10 USD 2.1 USD
18. Utorok -1,20 USD 1.1 USD
19. Streda -1,40 USD 0.1 USD
20. Štvrtok -2,90 USD -1.9 USD
21. Piatok 1,70 USD -0.9 USD
24. Pondelok 6,80 USD 5.1 USD
25. Utorok -2,90 USD 3.1 USD
26. Streda -3,90 USD 0.1 USD
27. Štvrtok 0,90 USD 0.1 USD
28.04.2017